Hľadám podlahu, ktorá je vhodná pre ...

... celú obytnú oblasť s malou, strednou a vysokou intenzitou používania ako aj pre objekty s nízkou intenzitou používania

Trieda používania 23/31

obývačka

vstup

Homeoffice

predajňa

... celú obytnú oblasť a objekty so stredný a intenzívnym používaním

Trieda používania 33/42

kancelária

školský

obchodný dom

fitness Studio