• Think Green

    Ochrana životného prostredia je pre b!design veľmi dôležitá; a my sme si vedomí zodpovednosti, ktorú máme voči našej zemi. Ako alternatívu k najviac rozšírenej drevenej podlahe ponúka b!design dizajnové vinylové podlahy s výhodou drevenej podlahy bez jej nevýhod – sem patrí aj to, že pre naše podlahy sa nemusia vyrúbať žiadne lesy.

    Pre b!design je dôležitá trvalá manipulácia so surovinami na ochranu nášho životného prostredia. Z toho dôvodu sú všetky naše vinylové podlahy 100 % recyklovateľné a tým predstavujú podstatne nižšie zaťaženie životného prostredia.