FAQ

Prečo sa drážky klik-drážky otvárajú?

Zaistenie drážok klik-systémom sa otvára len v prípade, keď sa dosky ochladia! To môže mať nasledovné príčiny:

 • Spojenia klik-systému neboli dobre zaistené – žiadny „klik“! (len zatlačené/boli znečistené)
 • Klik-spojenia sa pri zaisťovaní poškodili (vrazené)!
 • Dosky sa príliš ohriali a vyduli (napríklad slnečným žiarením!) – tým sa klik-drážka odistila (eventuálne poškodila) – pri ochladení sa povolila!
 • Podlaha bola pokladaná v horúcom lete – ochladila sa a je blokovaná ťažkými predmetmi, lepivými tmelmi, doskami v drevových zárubniach atď.!
 • Podložka je príliš mäkká a hrubá! Podlaha bola zatlačená, vydula a odistená.

Podlaha sa vydúva alebo sa vlní!

Podlaha sa vlní len v tom prípade, ak sa dosky ohriali a nie je možné ich viac vyrovnať! To môže mať nasledovné príčiny:

 • Dosky boli pokladané v studenom stave!
 • Dosky boli vystavené priamemu slnečnému žiareniu a roztiahla sa!
 • Dosky boli osvetlené silnými reflektormi alebo bodovými svetlami a tým sa ohriali (napríklad výstavné priestory!)
 • V podložke sú zmršťujúce sa medzery (napríklad cementovom nátere!), ktoré sú prekryté doskami!

Klik-spoje sa vydúvajú! To môže mať nasledovné príčiny:

 • Dosky neboli dobre zaistené, ale len narazené!
 • Klik-drážka bola pri zaisťovaní znečistená!
 • Dosky sa príliš ohriali a nedajú sa už vyrovnať!
 • V podložke sú zmršťujúce sa medzery (napríklad v cementovom nátere!), ktoré sú prekryté doskami!
 • Podložka je príliš mäkká a hrubá! Podlaha bola zatlačená, vydula a odistená.

Podlaha nepríjemne páchne!

Bohužiaľ nie je možné vinyl vyrobiť úplne bez zápachu. Podľa smerníc DIN EN 16000 sa musí tento zápach stratiť do 28 dní tak, aby viac nepôsobil rušivo.

Sú tieto aromatické látky škodlivé?

Nie! Podľa správy z testovania TÜV podľa normy DIN EN 16000 francúzskeho nariadenia VOC bolo pre naše podlahy potvrdené, že tieto sú povolené v najlepšej triede A+ pre obytnú oblasť.

Aké látky obsahujú tieto podlahy?

Výsledok [mg/m3] Class A+
Formaldehyd 5 A+ < 10
Acetaldehyd 10 A+ < 200
Toluén 16 A+ < 300
Tetrachlóroetylén Neuvedené A+ < 250
Xylén Neuvedené A+ < 200
1,2,4- trimetylbenzén Neuvedené A+ < 1000
1,4- dichlorbenzén Neuvedené A+ < 60
Ethlbenzén Neuvedené A+ < 750
2-butoxyetanol Neuvedené A+ < 1000
Styrén Neuvedené A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Akú tepelnú odolnosť vykazuje vinylová podlaha?

Tepelná odolnosť našich vinylových podláh (5 mm) vykazuje podľa normy EN 12664 / EN12524 pri 0.067 m2•K/W

Definícia tepelnej odolnosti:
Rth = ∆T / Qv
∆T = teplotný rozdiel
Qv = tepelný tok
Definícia tepelnej vodivosti:
λ = l / (Rth • A)
Jednotkou tepelnej odolnosti je K/W (Kelvin / Watt)

Výhoda výpočtu s "tepelným odporom">:
Hodnoty jednotlivých vrstiev podlahy je možné spočítať!
Podlahové vykurovanie: Suma hodnôt všetkých podlahových krytín by nemala prekročiť 0.15 m2•K/W

Porovnanie: 25cm betónový strop Rth = 0.10 m²•K/W
7cm podkladová podlaha cement Rth = 0.05 m²•K/W
dBCover 1510 Podložka Rth = 0.051 m²•K/W
25mm drevotriesková doska Rth = 0.171 m²•K/W
30mm masívne smrekové drevo Rth = 0.231 m²•K/W
Keramické dosky (dlažba) Rth = 0.010 m²•K/W

Je podlaha antistatická?

Podľa správy o testoch je hodnota maximálneho nabitia s ohľadom na osoby u našich vinylových podláh 1,84 kV! Podľa EN 1815 nesmie maximálny náboj prekročiť 2 kV aby bolo možné podlahu označiť ako „antistatickú“! Tým je naša podlaha antistatická.

Pozor: V mimoriadne kritických oblastiach (operačné priestory, výrobné priestory pre elektronické komponenty atď.) sú požadované nižšie hodnoty!

Podlaha má presadenie alebo mierne medzery!

Podľa normy EN 649 a EN 651 je tolerancia pre PVC podlahové krytiny 0,2 mm (cca 2 x hrúbka vizitky), preto je možné reklamovať len presadenie ale širšie medzery.

Podlaha má dekoračné chyby, vydúva sa atď.!

Podľa aplikovateľných noriem musia byť chyby viditeľné z výšky cca 1,80 m (výška očí) v kolmom svetle zhora alebo zozadu na cca 2,40 m pred špičkami topánok, aby bolo možné reklamáciu uznať. Nedostatky, ktoré sú viditeľné len z výšky kolien proti svetlu, nie je možné reklamovať!

Aká trieda používania (EN 685) bola podlahe priradená?

 • Dosky s nášľapnou vrstvou 0,1 mm: trieda použitia 21
 • Dosky s nášľapnou vrstvou 0,3 mm: trieda použitia 23/31
 • Dosky s nášľapnou vrstvou 0,5 mm: trieda použitia 33/42

Obytné oblasti, ktoré sú určené pre súkromné používanie
 • 21 priemerná / nízka: oblasti s nízkym alebo dočasným používaním, spálne
 • 22 normálna / stredná: oblasti so stredným používaním, obytné priestory, vstupné chodby
 • 23 hrubá: oblasti s intenzívnym používaním, obytné priestory, vstupné chodby, jedálne a koridory

Priemyselné oblasti, ktoré sú určené pre verejné a priemyselné používanie
 • 31 priemerná: oblasti s nízkym alebo dočasným používaním, hotely, spálne, konferenčné priestory, malé kancelárie
 • 32 normálna: oblasti so stredným používaním, triedy, malé kancelárie, hotely, butiky
 • 33 hrubá: oblasti so intenzívnym používaním, koridory, nákupné centrá, lobby bary, školy, veľkoplošné kancelárie
 • 34 veľmi hrubá: oblasti s intenzívnym používaním, viacúčelové haly, výstavné priestory, nákupné centrá

Priemyselné oblasti, ktoré sú určené pre používanie v ľahkom priemysle
 • 41 priemerná: oblasti, v ktorých sa vykonávajú práce hlavne posediačky a kde je možné príležitostne používať ľahké vozidlá. Elektronické dielne, dielne pre jemnú mechaniku
 • 42 normálna: oblasti, kde sa vykonávajú práce prevažne postojačky a/alebo s používaním vozidiel. Sklady, elektronické dielne
 • 43 hrubá: iné priemyselné oblasti, sklady, výrobné haly

K akej skupine opotrebovania patria naše vinylové podlahy (EN 660-2)?

Naše vinylové podlahy patria do skupiny T

2.1 Klasifikácia elastických podlahových krytín

2.1.1 EN 649, klasifikácia homogénnych a heterogénnych PVC podlahových krytín

V prvom kroku sa zisťuje (tabuľka 1), aká skupina opotrebovania je priradená k podlahovej krytine.

Tabuľka 1
Skupina opotrebovania T P M F
Strata hrúbky mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Strata objemu mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Podlahové krytiny s transparentnou nášľapnou vrstvou patria automaticky – bez kontroly – do skupiny opotrebovania T!