Impresum

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok je
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Iden.č. DPH: DE 156673152
Obvodový súd Mannheim (Amtsgericht Mannheim): HRA 3983

Telefón: +49 800 3905 000

Osobne ručiaca spoločníčka

Werkhaus GmbH
Firemné sídlo: Mannheim
Obvodový súd Mannheim (Amtsgericht Mannheim) HRB 6426
Konatelia: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Upozornenie na ručenie

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedá výlučne ich prevádzkovateľ.

Vyhlásenie o ochrane údajov

BAUHAUS chce, aby bolo používanie našich internetových stránok pre Vás bezpečné a uspokojivé. BAUHAUS sa vždy snaží konať v súlade s platným zákonom o ochrane údajov. Nasledovná smernica o ochrane údajov Vás informuje o tom, kedy a kde je možné požadovať osobné údaje a ako môžete tento proces kontrolovať.

Táto smernica sa vzťahuje na internetové stránky na adrese URL www.bauhaus-ag.de., príp. www.bauhaus.info. Pretože ponuku vytvárame priebežne, môžu v jednotlivých prípadoch vyplynúť aj zmeny. Preto odporúčame pravidelne čítať túto smernicu.

Smernica o ochrane údajov

Spravidla si môžete naše internetové stránky otvoriť bez toho, aby ste zadávali svoje osobné údaje. Ak sú v jednotlivých prípadoch potrebné vaše osobné údaje, meno, adresa alebo iné osobné údaje, budete na to upozornení. Ak sa rozhodnete, že nám alebo našim obchodným partnerom pošlete svoje osobné údaje cez internet, napríklad pri korešpondencii alebo pri objednávaní. Vaše osobné údaje si vyžiadame, uložíme a spracujeme s najvyššou mierou starostlivosti a za dodržania príslušných zákonov.

Údaje o používaní

Otvorením našich internetových stránok dostaneme údaje o používaní. Tieto údaje vyhodnotíme, aby sme vedeli identifikovať trendy a vypracovať štatistiky, ale pri všetkých opatreniach dávame pozor, aby sme splnili vysoké štandardy bezpečnosti zo zákona o ochrane údajov v telekomunikačných službách (TDDSG) a nariadenia o ochrane údajov pre telekomunikačné spoločnosti (TDSV). Tým je vylúčené, aby sa údaje o používaní alebo profily spojili s osobnými údajmi alebo vznikol „skrytý“ používateľ.

Vylúčenie záruky (Disclaimer)

Nepreberáme žiadnu záruku za akýkoľvek obsah. Príspevky pochádzajú zo zdrojov, ktoré považujeme za dôverné. Nie je ale možné prevziať záruku alebo garanciu za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných informácií.

Komerčné používanie a/alebo postúpenie obsahu týchto internetových stránok je podmienené písomným súhlasom.

Údaje na našich internetových stránkach boli vypracované starostlivo a podľa známeho stavu techniky a výskumu. Výskum a skúsenosti sa posúvajú neustále ďalej. Preto dajte, prosím, pozor na to, aby ste pre realizáciou prác mali vždy k dispozícii najnovšie informácie z internetovej stránky. Prosím, majte porozumenie s tým, že pre údaje na týchto stránkach musíme obmedziť záruku pre prípad úmyslu, hrubej nedbanlivosti a porušenia podstatných povinností. Popísané aplikácie výrobkov nemôžu zohľadniť mimoriadne pomery v jednotlivých prípadoch. Preto si pre používané výrobky overte ich vhodnosť pre konkrétny účel používania a v každom prípade zohľadnite návod na používanie a údaje od výrobcu.

Obrázky

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Poznámka o používaní pre Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „Cookies“, textové údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie, ktoré sú vytvárané pomocou Cookies vašim používaním týchto webových stránok, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA. V prípade aktivácie IP anonymného prehliadania na tejto webovej stránke je vaša IP adresy zo strany Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je prenášaná kompletná IP adresa na server Google v USA a tam uložená skrátene. Na zákazku prevádzkovateľa týchto webových stránok použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil vaše používanie webových stránok, pre vytváranie správ o aktivitách na stránke a o ďalších službách spojených s používaním webových stránok a internetu pre prevádzkovateľa týchto stránok. IP adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics vaším prehliadačom nebude spojená v Google s inými údajmi. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; ale upozorňujeme vás na to, že v takom prípade nie je možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov, ktoré vytvárajú Cookies a ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov tak, že z nasledujúceho odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) si nahráte a nainštalujete potrebný plugin pre prehliadač.
Detailné informácie nájdete na unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/ (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane údajov). Upozorňujeme Vás na to, že na týchto webových stránkach bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zabezpečené anonymné zaznamenávanie IP adries (takzvaný IP masking).